Posturologi

Posturologi er beskrivelsen og behandlingen af menneskets postur /positur / position eller et mere almindeligt ord; stilling.

Kroppen har muskler som er faciske og toniske, begge kontrolleres af nervesystemet. Vi kan stå op grundet tonus i nogle muskler. 

Denne tonus/spændthed er ikke under viljens kontrol, men centralt reguleret fra hjernen og udgør kroppens stilling.

Hjernen modtager oplysninger fra øjnene, indre øre, fødder, hud, kæbe/bid. Når tonus er uens fra side til side og medfører en skævhed, kan skævheden forårsage smerter, spændinger, ballanceproblemer, indlæringsproblemer samt psykiske forstyrrelser. Mange af os er skæve fordi, nogle muskler ikke er lige toniske/stramme/spændte/ faste eller slappe i begge sider af kroppen. Kroppens stilling udgøres i størst grad af de toniske muskler, men også hos enkelte af nogle mekaniske forhold. Der kan have været ændringer af knoglerne i form af brud, børnelammelse, medfødte asymmetriske forhold, sammenfald i ryggen grundet osteoporose, scheurmann osv. Langt de fleste skævheder i kroppen er dog muskulære. De er den største årsag til kroniske, vedvarende eller tilbagevendende smerter. Disse skævheder kan behandles. 


De typiske smerter med posturologisk årsag er hovedpine, rygproblemer som iskias, lumbago eller discusprolaps.  De typiske ledsmerter er skulder- og albuesmerter, carpal tunnel syndrom. smerter i lænd, balder, lyske og knæ.  Achilleseneproblemer, hælsporer og smerter i fødder er også typisk Posturologisk forårsaget. Skævheder som skyldes en Posturologisk forstyrrelse kan konstateres ved en undersøgelse og kan i nogle tilfælde rettes allerede ved 1 behandling. Ved første behandling, forsøger vi sammen at finde årsagen til problemet. Jeg stiller dig en del spørgsmål og jeg tester din kropsholdning


For øjne og bidets funktion er gentagelse af behandlingen nødvendig. Behandlingen af foden er med en sål, tynde indlæg på 1,5 mm. Behandling af øjne er med akupunktur på øret, øjenøvelser, regulering af briller eller med en stærk nordpolsmagnet ved øjet. Behandling af kæbe og tænder er med akupunktur på øret, mens bidet kun kan reguleres af tandlægen.