Stress - Depression - Udbrændthed

Mange tusinde er i Danmark ramt af stress, af den ene eller den anden årsag. I mit afgangsprojekt i forbindelse med min uddannelse til Zoneterapeut, fordybede jeg mig i Stress og hvad jeg som behandler kan gøre for at lindre symptomerne. Hvordan jeg som behandler kan være behjælpelige. Forebyggende - I den spæde start. Når skaden er sket. - Inden det udvikler sig yderligt, men også når det er kommet så vidt som til depression. - Når der er ubalance i det autonome nervesystem, når der ikke er Homøostase/balance i kroppen.


Jeg vil finde ind til årsagen til din ubalance og med behandlingen lindre dine symptomer, styrke din handlekraft, dit initiativ, så du er i bliver i stand til at ændre sine livsomstændigheder. Retten til at have det godt.


Er du presses psykisk eller fysisk, reagerer kroppen sundt og naturligt ved at komme i alarmberedskab. Adrenalin udskilles, så kroppen er klar til flugt eller angreb. Stress igennem kortere perioder er ikke skadeligt, men mere end en til to uger med vedvarende stresstilstand er både fysisk og psykisk skadeligt. Har du symptmer som:


Fysiske symptomer:  Indre uro, Hovedpine, Hjertebanken, Mavesmerter, Nedsat potens, Vægttab

Hyppige infektioner, Forværring af kronisk sygdom

 

Psykiske symptomer: Ulyst, Træthed, Irritabilitet, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Angst

Nedsat humoristisk sans, Depression,

 

Adfærdsmæssige symptomer: Søvnløshed, Uengagerethed, Hyperventilation, Aggressivitet, Nedsat præstationsevne, Ubeslutsomhed, Øget brug af stimulanser, Øget sygefravær 

 

Stress påvirker ikke kun kroppen men kan direkte forårsage skader på hjernen.


Når man har stress, kan man se det på hjernen. To områder i hjernen er vigtige, hippocampus og amygdala. Hippocampus er den del af hjernen, som normalt regulerer kroppen. Den sidder inde med hjernens stresshåndtering. Når vi er pressede og har travlt, mestrer hippocampus at se muligheder og finde løsninger. Men hvis presset bliver for voldsomt, ryger hippocampus også på overarbejde, bliver belastet og fanget i en ond cirkel. De stresshormoner, som den normalt kan regulere, begynder at slå nerveceller i stykker i hippocampus.


Stress gør os dummere

På scanninger kan man se, at hippocampus på længere sigt skrumper. Det er uheldigt, fordi hippocampus ikke længere kan regulere stress. Stressen rammer ikke bare cellerne, men rammer også på det mentale plan. Vi bliver dårligere til at huske, vi mister tråden. Folk bliver irritable på os, og dermed breder det sig til det sociale. Vi er havnet i en ond cirkel. Samtidig med at hippocampus skrumper, vokser amygdala. Den er ekspert i at udvikle frygt og angst. Kigger man derfor på en virkelig stresset hjerne, er hippocampus skrumpet og amygdala vokset.

Hvis stressen fortsætter, er det både en skade på hjernen og en skade på sjælen. Men man kan rette op på skaden, hvis man sætter ind i tide. En del folk med hjernestress udvikler depressioner. Undersøgelser har vist, at der i depressives hjerner er en skrumpning af hippocampus. Når man kommer ud i den uhensigtsmæssige langvarige stress, hvor amygdala tager overherredømmet, får vi destruktive følelser, og vi kan ikke længere se muligheder. Situationen bliver herre over dig, og frygt og angst begynder at udvikle sig - kroppen spænder op. Kroppen er i forsvarsposition, og det kan måles på øgede muskelspændinger, øget blodtryk, dårlig koncentration. Det fører enten til flugt eller angreb. Folk, der er stressede, lukker enten helt i og bliver helt stille, eller også bliver de irritable og vrede.”

 

Udbrændthed er den ekstreme grad af længerevarende kronisk stress - og beskrives som en særlig tilbagetrækningsreaktion, der følger af følelsesmæssige dilemmaer/belastninger i arbejdet.

 

Depression er den hyppigst forekommende psykiske følgesygdom ved langvarig stress

Langvarig stress og psykisk pres kan gøre os mere modtagelige for eller udløse en depression. Stress kan føre til depression både når den opstår pludseligt i form af en overvældende begivenhed, eller når den forekommer som følge af langvarig stress belastning fx på arbejdet.

 

Depression er en sygdom - Stress er en tilstand

 

Depression er en alvorlig sygdom, der ikke må forveksles med de normale humørsvingninger, eller den tristhed og modløshed vi alle oplever i forbindelse med skuffelser, modgang og sorg. Depression er en længerevarende følelse af b.la. uforklarligt tungsind, overvældende træthed, håbløshed og meningsløshed.

 

Depression er en sygdom der kræver behandling. Stress er derimod ikke en sygdom, men en belastnings tilstand, som ved længerevarende stress kan være årsag til og udløse en række sygdomme, herunder bl.a. som tidligere nævnt en depression.

 

Deprimerede mennesker er kronisk stressede

 

Op mod hver anden, der lider af en depression, har en forhøjet mængde stresshormoner i blodet. Det betyder, at deprimerede meget ofte også er kronisk stressede, det trætter hjernen og påvirker energi, stemningsleje, appetit og søvn.

 

 Så vigtigst er først, at skabe balance i kroppen, Energistabilisering, Motion, Kost, vitaminer, og mineraler,  når du har det mere overskud, er der større mulighed for  at finde frem til hvad der er godt for dig selv, hvad der gør dig glad, hvordan du skal handle og hvad du skal bede om. Der er nu engang en større tilfredsstillelse ved selv at kunne bestemme over eget liv.


Jeg vil her citere Peter Plys:

"Lov mig du altid vil huske, at du er modigere end du syntes, stærker end du ser ud til og klogere end du tror"BOOK EN TID