Patientinformation


Jeg giver en personlig behandling med grundige indledende og opfølgende samtale.

Allerede efter 1-2 behandlinger forventer jeg at der kan der mærkes bedring.


Under selve behandlingen ligger du på en briks - oftest på ryggen alt efter behandlingens art.

Hvis du skal have akupunktur, sætter jeg nålene, og du ligger med dem i ca. en halv time.

Imens er det godt hvis du fokuserer på virkningen i din krop.


Når du kommer hjem er det en god idé at du sørger for at have tid til at slappe af efter behandlingen.

Du har brug for afslapning og godt med væske til at rense diverse affaldsstoffer ud, så drik godt med vand.


Efter behandling med Akupunktur, Øreakupunktur, Zoneterapi, TFT eller Healing er det naturligt, at kroppen begynder at reagere. Disse reaktioner er signaler om at behandlingen har sat en proces i gang - at din krop er begyndt at arbejde på at genoptage sine normale, selvhelbredende kræfter.


Det er svært at forudsige kroppens måde at reagere på, da reaktionerne er individuelle, men enhver reaktion hænger sammen med en bedre balance og almentilstand.


Nogle typiske reaktioner kan være:

Afslappethed, træthed og dyb søvn

Varm og blussende hud

Grumset mørk urin

Forøget energi og livsmod

Humørsvingninger

Midlertidig opblussen af gamle sygdomme og skavanker


Disse reaktioner skal opfattes positivt idet de er et bevis på at behandlingerne giver resultat og at bedring er på vej.DIN JOURNAL OG DIT SAMTYKKE


Du vil ved dit 1. besøg få udleveret en samtykkeerklæring, som du skal underskrive.

Som behandler er jeg forpligtet til at føre journal. Din journal vil indeholde personfølsomme oplysninger, informationer, som kun er tiltænkt mig og som er givet for at kunne sammensætte den bedst tænkelige behandling i forhold til dig. Den vil derfor indeholde indformationer om dit helbred, samt nødvendige informationer i forhold til kontakt, dialog, forsikring og eventuelt indberetning til sygeforsikringen danmark.

Disse informationer må ikke opbevares uden dit samtykke. 

Du har altid følgende rettigheder i henhold til persondataloven:

- Du kan se oplysningerne.

- Du kan få ændret eventuelle fejl i informationerne.

 - Du kan få uddybet en mangelfuld oplysning.

- Du kan få slettet oplysninger.

 - Du kan få videresendt journalen til en ny behandler, inden for 4 uger.

Sletning af dine data sker senest 5 år efter seneste kontakt eller hvis du anmoder mig om det.