Patientsikkerhed

KLINIK THYGESEN er medlem af brancheorganisationen:

PA - Praktiserende Akupunktører Jeg er RAB akupunktør og Zoneterapeut


Titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) må kun anvendes af behandlere,

der er medlem af brancheorganisationer, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlige organisationer.


Medlemmerne af ordningen skal overholde en række specifikke krav til uddannelse, efteruddannelse, førstehjælp samt god etik i omgangen med patienterne og i den daglige drift af klinikken.


Du har som patient mulighed for at klage over behandlingen til brancheorganisationen, hvor et etisk-juridisk nævn herefter vil behandle klagen. Jeg har som behandler derudover tegnet en patient-ansvarsforsikring, der kan dække i tilfælde af fejlbehandling.


Jeg bruger selvfølgelig KUN sterile engangsnåle i klinikken.